Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Prekidačke komponente - Monitoring releji
K7L

 
K8AB-VS

1-fazni

Dostupni u 22,5mm širokom kućištu. Nadzor: nad-strujni i pod-strujni, (K8AB-AS), pre-naponski i pod-naponski (K8AB-VS) ili pre-naponski i pod-naponski (tip s prozorom, K8AB-VW).

 • K8AK-AS
 • K8AK-AW
 • K8AK-VS
 • K8AK-VW
 • K8DT-AS
 • K8DT-AW
 • K8DT-VS
 • K8DT-VW

   
K8AB-PH

3-fazni

Ovi 3-fazni releji nadziru pre-napon i pod-napon (K8AB-PW), s varijantama koji dodaju nadzor redoslIjeda faze i nestanak faze (K8AB-PH i K8AB-PM) i asimetriju napona (K8AB-PA).

 • K8DT-PH
 • K8DT-PM
 • K8DT-PZ
 • K8DS-PA
 • K8DS-PH
 • K8DS-PM
 • K8DS-PU
 • K8DS-PZ
 • K8AK-PA
 • K8AK-PH
 • K8AK-PM
 • K8AK-PW

K2CU

Pregaranje grijača

Ovo područje također uključuje K2CU detektor pregaranja grijača, koji može točno detektirati izgaranje elementa grijača neovisno o kapacitetu grijača.

 • K2CU

6F7-D21T

Regulatori nivoa

Idaealni za nadzor nivoa tekućine, 61F serija nivo regulatora je prikladna za vodljive tekućine i koristi elektrode za električno detektiranje nivoa tekućine. Također su dostupni senzori i držači.

 • K8DT-LS
 • K8AK-LS1
 • 61F-GP-N8
 • 61F-GPN-BT/BC

K7L

Detekcija curenja

Detektori curenja posebno razvijeni da osiguraju brzi odziv u slučaju curenja tekućine. Ove jako kompaktne jedinice stanu u standardna podnožja, širine su samo 20mm, DC napajani i imaju tranzistorski izlaz.

 • K7L

K8AB-TH

Temperaturni alarm

K8AB-TH dizajniran je da zaštiti vaše aplikacije grijanja. Može se koristiti kao jednostavan ON/OFF kontroler.

 • K8AK-TS/PT
 • K8DT-TH
 • K8AK-TH